Strona Główna arrow Statut
| Drukuj |

S T A T U T
MIĘDZYGMINNEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZBUCZYNIE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Bank Spółdzielczy działa pod firmą Międzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie, w dalszej treści Statutu zwany "Bankiem Spółdzielczym".
2. Bank Spółdzielczy posiada osobowość prawną i jest spółdzielnią prowadzącą swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających /Dz. U. Nr 119, poz. 1252 z późn. zm./, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe /Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm./, ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze /Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm./, innych ustaw oraz na podstawie niniejszego Statutu.
3. Bank Spółdzielczy jest zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, zwanym w dalszej treści Bankiem Zrzeszającym.
4. Bank Spółdzielczy założony jest na czas nieokreślony.
5. Bank Spółdzielczy może zrzeszyć się w związku rewizyjnym.

§ 2

1. Siedzibą Banku Spółdzielczego jest Zbuczyn.
2. Bank Spółdzielczy działa na terenie województwa mazowieckiego.
3. Bank Spółdzielczy działa również na terenie powiatów: bialskiego i łukowskiego.
4. Podstawową strukturę organizacyjną w Banku Spółdzielczym tworzą:
1) Centrala, pełniąca również funkcje oddziału,
2) Oddziały.
5. W ramach Banku Spółdzielczego tworzone są Punkty Obsługi Klienta, podporządkowane bezpośrednio Centrali lub Oddziałom.
6. Szczegółową strukturę organizacyjną w Banku Spółdzielczym określa Regulamin Organizacyjny.

Czytaj całość...
 
Internet Banking
Gwarancja Depozytów
Kalendarium

26 Kwietnia 2018
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Artemon, Klaudiusz,
Klet, Marcelin,
Marcelina, Maria,
Marzena, Spycimir
Do końca roku zostało 250 dni.
 
Waluty
Stawki
Partnerzy