Bankofon

BANKOFON

Jest to usługa świadczona przez telefon, pozwalająca na samodzielne uzyskanie informacji o swoim koncie oraz dokonanie zleceń bez konieczności wizyty w banku.

Bezpłatnie, 24 godziny na dobę.

Jeśli chcesz korzystać z Bankofonu:

• Podpisz w Banku dyspozycję usługi Bankofon. Pracownik Banku poda Ci numer klienta (tzw. modulo), czterocyfrowe hasło (PIN) oraz udzieli instruktażu w zakresie obsługi Bankofonu.
• Musisz posłużyć się telefonem z wybieraniem tonowym
• Pamiętaj swój numer klienta (tzw. modulo) i PIN

Aby uzyskać informację o swoim rachunku należy:

• Zadzwonić pod numer 025 641 61 60.
• Po usłyszeniu prośby o podanie numeru, podać swój numer klienta (należy pamiętać, aby sekwencję liczb zakończyć znakiem #).
• Na prośbę o hasło podać swoje hasło dostępu.
• Wybrać cyfrę 1 (opcja menu sprawdzająca stan rachunku).
• W przypadku posiadania kilku kont należy podać skrócony numer rachunku.

Informacje dostępne w Bankofonie :

Pod numerem 1 - Stan rachunku
Pod numerem 2 - Lista rachunków
Pod numerem 3 - Informacje o usługach dostępnych w banku
Pod numerem 5 - Historia operacji
Pod numerem 6 – Karty bankomatowe
Pod numerem 7 - Realizacja zleceń
Pod numerem 9 - Zmiana hasła dostępu
Pod numerem 0 - Powrót do menu

Bankofon pozwala również na tańszą realizację przelewów i opłat. Aby móc je samodzielnie dokonywać należy zgłosić się wcześniej do banku, aby powiadomić o tym dysponentki, które zdefiniują zlecenia dostępne drogą telefoniczną.