Home Banking

HOME BANKING 

jest programem umożliwiającym korzystanie z usług bankowych bezpośrednio z siedziby klienta.

Cechy i funkcjonalność:

  a. pełne bezpieczeństwo po stronie banku i klienta
  b. bezpieczeństwo przesyłanych informacji
  c. prostota aplikacji i minimalne wymagania sprzętowe
  d. możliwość wprowadzenia wielu podpisów elektronicznych dla jednego klienta
  e. obsługa wielu rachunków klienta
  f.  różnorodność dostępnych operacji (przelewy dowolne, ZUS, US)
  g. przyjazna aplikacja po stronie klienta umożliwiająca przekazywanie dyspozycji,
  h. współpraca z dowolnym systemem finansowo księgowym
  i.  śledzenie stanu rachunków