Kartosfera

W celu odblokowania płatności w Internecie ( zablokowanych ze względów bezpieczeństwa z dniem 1 lutego 2015r.), należy ustalić wysokość limitu transakcji internetowych za pośrednictwem Infolinii (nr tel.: +48 86 215 50 00, czynny 7 dni w tygodniu, całą dobę) lub bezpośrednio w placówce Banku oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

Aby aktywować zabezpieczenie 3D Secure należy zdefiniować w Banku aktualny numer telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

  1. wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;
  2. podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinią w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
  3. wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Za pośrednictwem portalu kartowego mogą Państwo dokonać następujących czynności:

  1. aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
  2. zmieniać kod PIN,
  3. zastrzec kartę.

Kartosfera - Podręcznik Użytkownika