Godziny graniczne realizacji przelewów

Godziny graniczne realizacji przelewów

TAB. 1 Przelewy krajowe w PLN

Lp.

Rodzaj przelewu

placówka Banku

system bankowości internetowej

1.

Przelew wewnętrzny:

1.1

Przelew wewnętrzny na rachunek w Banku

w godzinach pracy placówki

17:00

1.2

na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A.1

w godzinach pracy placówki

17:00

2.

Przelew międzybankowy wychodzący:

2.1

ELIXIR1

15:30

15:30

2.2

przelew natychmiastowy w systemie BlueCash

w godzinach pracy placówki

00:00 – 24:00

2.3

SORBNET

14:30

15:00

3.

Przelew przychodzący:

3.1

przelew wewnętrzny z rachunku w Banku

do godziny 17:00

3.2

ELIXIR

I sesja do godziny 12:00

II sesja do godziny 16:00

III sesja do godziny 18:00

3.3

przelew natychmiastowy w systemie BlueCash3

00:00 – 24:00

3.4

SORBNET

do godziny 16:00

 

TAB. 2 Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej

Lp.

Rodzaj przelewu

Data
waluty

placówka Banku

system bankowości internetowej

1.

Przelew wewnętrzny:

1.1

na rachunek w Banku

D

16:30

1.2

na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A.

D

16:30

2.

Przelew wychodzący:

2.1

Przekaz w trybie standardowym:

2.1.1

SEPA, przelew regulowany, polecenie wypłaty w walucie EUR

D+1

16:30

2.1.2

pozostałe polecenia wypłaty

D+2

16:30

2.2

Przekaz w trybie przyspieszonym

D+1

16:30

2.3

Przekaz w trybie pilnym

D

12:30

3.

Przelew przychodzący:

3.1

Na rachunek w Banku BPS

D

16:30