Skip to main content
 • MultiDealingBPS

  MultiDealingBPS

  Czym jest Platforma wymiany walutowej DealingBPS?

  Podstawowym założeniem platformy wymiany walutowej jest zawieranie transakcji walutowych pomiędzy Klientem a Bankiem.

  Klient samodzielnie w bankowości elektronicznej podejmuje decyzje dotyczące kupna/sprzedaży, akceptując kurs wskazywany w Platformie DealingBPS.

  Platforma umożliwia śledzenie online kursów walutowych, które są zawarte w Umowie oraz dokonywanie transakcji.

  Klient, w momencie zawarcia transakcji powinien posiadać na rachunku całą kwotę waluty niezbędną do dokonania transakcji.

  Korzystanie z Platformy Walutowej oraz transakcje wymiany walut są bezpłatne.

  Korzyści:

  • szybka i łatwa wymiana waluty w dowolnym miejscu i czasie za pomocą komputera/tabletu,
  • bezpłatne korzystanie z kantoru internetowego,
  • możliwość wymiany nawet małej kwoty,
  • pełne bezpieczeństwo zawieranych transakcji.

  W celu uruchomienia platformy wymiany walutowej DealingBPS klient:

  • musi posiadać dostęp do bankowości elektronicznej Internet Banking;
  • podpisać Umowę transakcji skarbowych;
  • posiadać co najmniej rachunek w PLN i w jednej walucie obcej, tj. EUR, USD lub GBP.

  Platforma daje możliwość wymiany walut na dwa sposoby, tj. FX Spot i FX Order.

  1. FX Spot – to natychmiastowa negocjowana wymiana waluty (kupna lub sprzedaży) po kursach negocjowanych opartych o bieżące kwotowania z rynku walutowego międzybankowego;
  2. FX Order – to warunkowe zlecenie zawarcia natychmiastowej transakcji wymiany waluty bazowej za walutę kwotowaną (kupna lub sprzedaży). Jest to tzw. zlecenie z limitem ceny, którą to cenę wprowadza klient w platformie DealingBPS. Transakcja będzie zrealizowana wówczas jeśli wskazana przez klienta cena „pojawi” się w kursach.