Kredyty klęskowe

 • Kredyty klęskowe zapewniają bezpieczeństwo działalności gospodarczej dla osób zajmujących się działalnością rolniczą.


  Linii K01

  Klęskowy kredyt inwestycyjny na realizację nakładów inwestycyjnych niezbędnych na odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu szkód, to szansa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

  Wybierając kredyt klęskowy z dopłatami ARiMR do oprocentowania z linii kredytowej K01, zyskujesz:

  • możliwość odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę
  • wysoką kwotę kredytu odpowiednio dla:
   • gospodarstw rolnych, nawet do 5 mln zł
   • działów specjalnych produkcji rolnej, nawet do kwoty 8 mln zł
  • długi okres kredytowania – do 15 lat
  • okres karencji w spłacie kredytu - do 2 lat
  • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej
  • atrakcyjne oprocentowanie - WIBOR 3M+2,5%, płatne przez Kredytobiorcę w wysokości 0,67 tego oprocentowania, jednak nie mniej niż 3%, a w pozostałej części przez ARiMR

  Linii K02

  Klęskowy kredyt obrotowy na rzeczowe nakłady niezbędne do przywrócenia działalności po wystąpieniu szkód, to szansa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

  Wybierając kredyt klęskowy z dopłatami ARiMR do oprocentowania z linii kredytowej K02, zyskujesz:

  • możliwość przywrócenia gospodarstwu rolnemu bądź działowi specjalnemu produkcji rolnej produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej po wystąpieniu szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę,
  • wysoką kwotę kredytu odpowiednio dla:
   • gospodarstw rolnych, nawet do 5 mln zł
   • działów specjalnych produkcji rolnej, nawet do kwoty 8 mln zł
  • okres kredytowania do dnia, w którym upływa 4 lata liczone od daty wystąpienia szkód
  • okres karencji w spłacie kredytu - do 4 lat liczonych od daty wystąpienia szkód
  • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej
  • atrakcyjne oprocentowanie - WIBOR 3M+2,5% płatne przez Kredytobiorcę w wysokości:
   • 0,5 tego oprocentowania, jednak nie mniej niż 1,5%, w przypadku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych (bez łąk i pastwisk) lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich od ww. szkód lub
   • 0,75 tego oprocentowania bez ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich od szkód, w pozostałej części przez ARiMR

  Linii DK01

  Klęskowy kredyt inwestycyjny na odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu szkód, to szansa dla dużych przedsiębiorstw.

  Wybierając kredyt klęskowy z dopłatami ARiMR do oprocentowania z linii kredytowej DK01, zyskujesz:

  • możliwość odtworzenia środków trwałych zniszczonych w wyniku wystąpienia szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę
  • wysoką kwotę kredytu odpowiednio dla:
   • gospodarstw rolnych, nawet do 5 mln zł
   • działów specjalnych produkcji rolnej, nawet do kwoty 8 mln zł
  • długi okres kredytowania – do 15 lat
  • okres karencji w spłacie kredytu - do 2 lat
  • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej
  • atrakcyjne oprocentowanie - WIBOR 3M+2,5%, płatne przez Kredytobiorcę w wysokości 0,67 tego oprocentowania, jednak nie mniej niż 3%, a w pozostałej części przez ARiMR

  Linii DK02

  Klęskowy kredyt obrotowy na wznowienie produkcji dla dużych przedsiębiorstw.

  Wybierając kredyt klęskowy z dopłatami ARiMR do oprocentowania z linii kredytowej DK02, zyskujesz:

  • możliwość przywrócenia gospodarstwu rolnemu bądź działowi specjalnemu produkcji rolnej produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej po wystąpieniu szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę,
  • wysoką kwotę kredytu odpowiednio dla:
   • gospodarstw rolnych, nawet do 5 mln zł
   • działów specjalnych produkcji rolnej, nawet do kwoty 8 mln zł
  • okres kredytowania do dnia, w którym upływa 4 lata liczone od daty wystąpienia szkód
  • okres karencji w spłacie kredytu - do 4 lat liczonych od daty wystąpienia szkód
  • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej
  • atrakcyjne oprocentowanie - WIBOR 3M+2,5% płatne przez Kredytobiorcę w wysokości:
   • 0,5 tego oprocentowania, jednak nie mniej niż 1,5%, w przypadku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych (bez łąk i pastwisk) lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich od ww. szkód lub
   • 0,75 tego oprocentowania bez ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich od szkód, w pozostałej części przez ARiMR
 • Wzory wymaganych dokumentów dostępne na stronie ARiMR: