Międzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie

Sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 385/4, o powierzchni 0,0804 ha położoną w obrębie Cielemęc gmina Zbuczyn.

Więcej informacji w Centrali Banku i pod numerem telefonu 25 641 63 68.

  • BLIK - na telefon
  • MultiDealingBPS
  • Mój dom
  • Szybka Pożyczka
  • EKOrzystny

BANKOMATY GRUPY BPS