• Broszura informacyjna KE dotycząca praw konsumenta

Broszura informacyjna KE dotycząca praw konsumenta

Na podstawie Art. 20d. 1. Ustawy o usługach płatniczych, Międzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie udostępnia broszurę informacyjną Komisji Europejskiej dotyczącą praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich.