INFORMACJA

Szanowni Klienci!


Informujemy, że użytkownicy kart debetowych Mastercard dla Klientów detalicznych mają możliwość zalogowania się do Programu Bezcenne Chwile na stronie: www.bezcennechwile.pl. W promocji mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat, a także posiadają aktywną kartę Mastercard w Grupie BPS, oraz które przystąpiły do Programu. Promocja trwa do 31.08.2021 r. lub do dnia wyczerpania puli nagród.