LOKATA WAKACYJNA

Promocja ‘lokaty 365’ – 6 miesięcznej lokaty oszczędnościowej w złotych dla osób fizycznych w Międzygminnym Banku Spółdzielczym w Zbuczynie pod nazwą „Lokata wakacyjna” do dnia 31.08.2022 roku. Możliwość założenia w placówkach Banku oraz w Bankowości Internetowej.

Informacje o zasadach promocji:

  1. Okres umowny lokaty wynosi 6 miesięcy.
  2. Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) a maksymalna 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);
  3. Jeden klient może otworzyć maksymalnie 2 lokaty w ciągu trwania promocji, pod warunkiem, że każda lokata będzie nie mniejsza niż 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) i nie większa niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);
  4. Środki pieniężne gromadzone na rachunku lokaty oprocentowane są według stałej stopy procentowej, w stosunku rocznym.
  5. Wysokość oprocentowania wynosi 4,50% w stosunku rocznym.
  6. Lokata ma charakter nieodnawialny.
  7. Po upływie okresu umownego środki pieniężne zostają przeksięgowane na rachunek nieoprocentowany lub na rachunek wskazany w Umowie rachunku lokaty.

W przypadku wycofania lokaty przed upływem okresu umownego Bank nie nalicza oprocentowania.