UWAGA! Zmiany w usłudze 3D Secure i realizacji transakcji kartami w Internecie.

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa w zakresie silnego uwierzytelniania transakcji wynikająca z Dyrektywy PSD2.
Realizacja wymogu silnego uwierzytelniania będzie polegała na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure.
Poniżej instrukcje pokazujące jak Klient powinien nadać kod PIN w portalu KartoSFERA oraz jak wyglądać będzie uwierzytelnienie transakcji w ramach zmienionej usługi 3D Secure.