Zmiana "Taryfy opłat i prowizji bankowych Międzygminnego Banku Spółdzielczego w Zbuczynie dla klientów instytucjonalnych"

Informujemy o wprowadzeniu z dniem 16 listopada 2020 roku nowej „Taryfy opłat i prowizji bankowych Międzygminnego Banku Spółdzielczego w Zbuczynie dla klientów instytucjonalnych”.

 

Najważniejsze zmiany to:


1) podwyższenie opłaty za prowadzenie niektórych rachunków bieżących i pomocniczych,

2) podwyższenie opłaty za realizację przelewów ELIXIR w systemie IB oraz SEPA do banków zagranicznych,

3) zmiana opłat związanych z realizacją zleceń stałych.