• Aktualności
  • Zmiany w bankowości elektronicznej od 14 września 2019 r.

Aktualności

Zmiany w bankowości elektronicznej od 14 września 2019 r.

12-09-2019

Zmiana sposobu logowania do usług bankowości elektronicznej.

Klienci używający haseł SMS podczas logowania zostaną poproszeni dodatkowo o wprowadzenie kodu autoryzacyjnego z wiadomości SMS.

Klienci biznesowi stosujący autoryzację za pomocą certyfikatu i aplikacji nPodpis podczas logowania będą musieli zalogować się do aplikacji i użyć wygenerowanego w niej kodu.

Taka dodatkowa autoryzacja (tzw. silne uwierzytelnienie) będzie wymagana:

  • podczas pierwszego logowania oraz co 90 dni
  • po zalogowaniu bez silnego uwierzytelnienia i próbie dostępu do pewnych funkcji systemu (m. in. historii konta starszej niż 90 dni, przelewów zdefiniowanych), w takim przypadku system wyświetli ekran z prośbą o silne uwierzytelnienie

Wycofanie metod autoryzacji przelewów niespełniających wymogu silnego uwierzytelnienia

Wycofane metody autoryzacji:

  • drukowane listy haseł

Klienci, którzy nie zmienią metod autoryzacji do 14 września stracą możliwość zalogowania się do bankowości elektronicznej.

Dostępne metody autoryzacji to:

  • hasła SMS
  • certyfikat + aplikacja nPodpis

Inne zmiany

Czas bezczynności w witrynie bankowości elektronicznej zostanie skrócony do 5 minut. Po tym czasie konieczne będzie ponowne logowanie.

Wszystkie zmiany podyktowane są dostosowaniem do nowych przepisów prawa – zmienionej ustawy o usługach płatniczych (wdrażającej wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. – tzw. dyrektywy PSD2)