Kredyt inwestycyjny

 • Kredyt inwestycyjny to możliwość zrealizowania przedsięwzięć rozwojowych i przedsięwzięć inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego firmy.

  Wybierając Kredyt Inwestycyjny zyskujesz:

  • możliwość sfinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych polegających m. in. na:
   • zakupie maszyn, urządzeń lub wyposażenia, przeznaczonych do produkcji
   • zakupie środków transportu
   • zakupie nieruchomości
   • budowie, przebudowie budynków lub budowli służących do produkcji
  • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru realizowanej inwestycji
  • wymagany wkład własny
  • możliwość refinansowania nakładów inwestycyjnych poniesionych przed data złożenia wniosku
  • okres kredytowania – do 10 lat
  • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy