Kredyt Szybka Inwestycja

 • Kredyt Szybka Inwestycja to możliwość sfinansowania nakładów o charakterze inwestycyjnym

  Wybierając Kredyt Szybka Inwestycja zyskujesz:

  • możliwość sfinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych polegających m. in. na:
   • zakupie maszyn, urządzeń
   • zakupie środków transportu
   • zakupie budynków lub budowli służących do prowadzonej działalności
   • zakupie nieruchomości
   • budowie, przebudowie budynków lub budowli służących do produkcji
   • refinansowanie nakładów na cele wskazane powyżej
   • wykupie środków trwałych z leasingu
  • kwota kredytu – max 350.000 PLN
  • okres kredytowania – do 10 lat
  • wymagany wkład własny
  • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy