Lokata O/N

 • Lokata O/N (Overnight) to jednodniowa lokata, na którą przeksięgowywane są automatycznie, po zamknięciu dnia operacyjnego, salda środków pieniężnych stanowiące nadwyżki na rachunkach rozliczeniowych.

  • lokata przeznaczona dla Posiadaczy Pakietów lub rachunku rozliczeniowego,
  • oprocentowanie - stałe ustalane w oparciu o wysokość aktualnych stóp procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym,
  • termin lokaty - 1 - dniowa,
  • waluta - PLN,
  • minimalna wpłata - 100 000 PLN,