Lokaty STANDARD

 • Lokaty STANDARD to atrakcyjne oprocentowanie i wygoda przy pomnażaniu posiadanego kapitału.

  Cechy lokat STANDARD:

  • lokaty przyjmowane są na okresy 24 i 36 miesięcy
  • atrakcyjne oprocentowanie – uzależnione od kwoty i okresu lokaty
  • możliwość założenia lokaty już od 100 PLN
  • lokata jest odnawiana automatycznie
  • bezpieczeństwo - zdeponowane środki objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG)
  • stawiane są do dyspozycji Posiadacza rachunku w dniu upływu okresu umownego
  • odsetki niepodjęte  po upływie okresu umownego  są dopisywane do kwoty kapitału