Przelewy SORBNET

 • W przypadku płatności wysokokwotowych niezbędny jest system SORBNET.

  SORBNET należy do systemów płatności wysokokwotowych prowadzonym przez Narodowy Bank Polski.
  Zaletą systemu jest możliwość szybkiego przekazania środków na rachunek w innym Banku. Środki docierają do banku docelowego z reguły w ciągu godziny. Kwota dokonywanego przelewu  nie posiada ograniczeń.

  System realizuje przede wszystkim operacje międzybankowe, a także wysokokwotowe przelewy pomiędzy klientami indywidualnymi.
  Na życzenie Klienta poprzez SORBNET można realizować płatności na mniejsze kwoty, jednakże przelewy o wartości 1 mln i powyżej muszą być realizowane via SORBNET.

  Przelewy do ZUS i Urzędów Skarbowych nie mogą być realizowane w systemie SORBNET.

  Uczestnikami systemu SORBNET są:

  • instytucje rozliczeniowe (KIR, KDPW)
  • centrale banków komercyjnych,
  • zrzeszenia banków spółdzielczych

  Płatności SORBNET można realizować w dni robocze w placówce Banku oraz za pośrednictwem bankowości internetowej. Realizacja przelewów następuje zgodnie z tabelą godzin granicznych realizacji przelewów w Międzygminnym Banku Spółdzielczym w Zbuczynie.