Lokaty DOPŁATA

 • Lokaty DOPŁATA to idealna lokata dla Klientów systematycznie oszczędzających.

  Cechy lokat DOPŁATA:

  • lokaty przyjmowane są na okresy 3, 6 i 12 miesięcy
  • oprocentowanie uzależnione od okresu lokaty
  • możliwość założenia lokaty już od 100 PLN
  • możliwość dokonywania wpłat uzupełniających w czasie trwania umowy, w kwotach nie niższych niż wpłata minimalna
  • lokata jest odnawiana automatycznie
  • bezpieczeństwo - zdeponowane środki objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG)
  • stawiane są do dyspozycji Posiadacza rachunku w dniu upływu okresu umownego
  • odsetki niepodjęte  po upływie okresu umownego  są dopisywane do kwoty kapitału