Międzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie

Sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 385/4, o powierzchni 0,0804 ha położoną w obrębie Cielemęc gmina Zbuczyn.

Więcej informacji w Centrali Banku i pod numerem telefonu 25 641 63 68.

 

 

cz1600

cz600