Kredyt płatniczy

 • Kredyt płatniczy przeznaczony jest na pokrycie  wymagalnych prawidłowych zobowiązań Kredytobiorcy.

  Wybierając Kredyt płatniczy zyskujesz:

  • łatwy sposób na utrzymanie płynności finansowej
  • możliwość uzyskania doraźnego zasilania finansowego np. na płace, zobowiązania z tytułu dostaw, robót, usług
  • szybką decyzję kredytową
  • okres kredytowania – do 30 dni