Linia hipoteczna w rachunku bieżącym

 • Linia hipoteczna w rachunku bieżącym - to długoterminowe finansowanie na elastycznych warunkach

  Wybierając Linię hipoteczną w rachunku bieżącym zyskujesz:

  • finansowanie bieżących potrzeb w zakresie majątku obrotowego i trwałego związanego z prowadzoną działalnością rolniczą
  • wygodę w dysponowaniu kredytem - automatyczną spłatę zadłużenia z każdego wpływu na rachunek
  • indywidualną kwotę kredytu – do łącznej kwoty wpływów pochodzących z działalności rolniczej na rachunek bieżący z ostatnich 12 miesięcy,  max 500.000 PLN i nie więcej niż 50% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia
  • bardzo długi okres umowy –  nawet do 10 lat
  • łagodne „wychodzenie z kredytu” – po okresie 5 lat ustalane są zmniejszone limity zadłużenia
  • możliwość odnowienia kredytu bez konieczności spłaty zadłużenia, występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania
  • atrakcyjne warunki kredytu – oprocentowanie naliczane tylko od wykorzystanej kwoty kredytu

  Obligatoryjnym zabezpieczeniem Linii hipotecznej w rachunku bieżącym jest:

  • hipoteka kaucyjna na nieruchomości rolnej, komercyjnej lub osobistej lub stosownym ograniczonym prawie rzeczowym należącej/cym do Klienta lub osoby trzeciej
  • przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką