Kredyt Szybka Inwestycja AGRO

 • Kredyt Szybka Inwestycja AGRO to możliwość sfinansowania nakładów o charakterze inwestycyjnym

  Wybierając Kredyt Szybka Inwestycja AGRO zyskujesz:

  • możliwość sfinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych polegających m. in. na:
   • zakupie maszyn, urządzeń lub wyposażenia, przeznaczonych do produkcji rolnej,
   • zakupie środków transportu,
   • zakupie budynków lub budowli służących do produkcji rolnej,
   • zakupie nieruchomości, w tym gruntów rolnych,
   • zakupie innych rzeczowych środków przeznaczonych do produkcji rolnej
   • budowie, przebudowie, remontu budynków lub budowli służących do produkcji rolnej
   • refinansowanie nakładów na cele wskazane powyżej
   • spłacie kredytu inwestycyjnego w innym Banku
   • wykupie środków trwałych z leasingu
  • kwota kredytu – max 350.000 PLN
  • okres kredytowania – do 10 lat
  • wymagany wkład własny
  • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy