Linia hipoteczna w rachunku bankowym

 • Kredytowa Linia Hipoteczna to długoterminowy kredyt zabezpieczony hipotecznie. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością, w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub innych bankach i towarzystwach leasingowych.

  Wybierając Kredytową Linię Hipoteczną zyskujesz:

  • możliwość otrzymania kredytu na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością
  • wysoką kwotę kredytu do 1.000.000 zł lub do 50% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia
  • wygodny sposób dostępu do kapitału, bez konieczności przedstawiania biznesplanu i prognoz finansowych
  • długi okres kredytowania  do 15 lat

  Jak skorzystać z Kredytowej Linii Hipotecznej?

  I etap: Wycena nieruchomości np.: domu, obiektu gospodarczego, gruntu rolnego itp.

  II etap: Na podstawie wyceny ustalana jest wysokość kwoty kredytu tzn. max. 50% wartości nieruchomości, nie więcej niż 1.000.000 zł

  III etap: Stawiamy do Twojej dyspozycji środki finansowe w ramach Kredytowej Linii Hipotecznej, które możesz wykorzystać w każdej chwili