Historia banku

Międzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie początki swojego działania datuje na 31 stycznia 1919 r., kiedy to 78 osób wniosło wkłady oszczędnościowe inicjując Stowarzyszenie Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Zbuczynie. Stowarzyszenie a później Kasa Stefczyka działała według powszechnie występującego w środowisku wiejskim modelu raiffeisenowskiego. Od tego czasu minęło już 100 lat.

W 1950 r. Kasa Stefczyka w Zbuczynie została przekształcona w „Gminną Kasę Spółdzielczą w Zbuczynie z odpowiedzialnością udziałami” a od października 1956 r. przyjęła nową nazwę - Kasa Spółdzielcza. Obsługiwała gminę Zbuczyn i gminę Królowa Niwa – łącznie czterdzieści dwie wsie. 22 czerwca 1975 r. Ustawa – Prawo bankowe oprócz określenia zakresów działania i organizacji banków państwowych przemianowała dotychczasowe spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe na banki spółdzielcze. Dla Kasy Spółdzielczej w Zbuczynie, która nie korzystała nigdy wcześniej z tego określenia, była to autentyczna nobilitacja.

Bardzo ważną datą w najnowszej historii naszego Banku jest dzień 22 października 2000 roku, kiedy to Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Zbuczynie podjęło uchwałę o połączeniu Banku Spółdzielczego w Zbuczynie z Bankiem Spółdzielczym w Wiśniewie. Od 31 października 2000 r., tj. od dnia połączenia, Bank działa pod nazwą Międzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie. Zrzeszony jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna w Warszawie. Czynności bankowe świadczymy w sześciu placówkach, poprzez Centralę Banku w Zbuczynie, Oddziały: w Siedlcach – otwarty w 2012 roku i Wiśniewie oraz Punkty Obsługi Klienta w Czuryłach, Domanicach i Krzesku.

Nasz Bank jest głęboko związany z miejscowym środowiskiem, świadczone usługi adresowane są przede wszystkim klientom indywidualnym, rolnikom oraz lokalnemu biznesowi. Niewątpliwym sukcesem naszego Banku jest fakt, iż obsługujemy rachunki wszystkich Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu Gminy Domanice, Wiśniew i Zbuczyn. Jesteśmy spółdzielnią, zaspokajanie potrzeb jej członków i lokalnego społeczeństwa jest jej istotą działania.

Naszym pragnieniem jest, aby Międzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie był postrzegany, jako solidny i wiarygodny partner. Aby w latach trudnych opierał się zagrożeniom a w latach koniunktury wzrastał za przyczyną sukcesów swoich członków i klientów. Zawsze zaś, aby umiał wykorzystać swoje szanse.